Køb ikke links - Du bliver straffet af Google

I henhold til Googles retningslinier er det forbudt at indgå i såkaldte "link schemes", der har til formål kunstigt at hæve PageRank og fremme ens placering i søgeresultaterne. Herunder hører køb af links, der har til formål at give køberens site en højere pagerank og bedre placeringer.
Når man læser i diverse SEO fora rundt omkring på nettet, lader det til at der er rimelig bred enighed om, at man som sælger af disse links risikerer at blive straffet af Google (i form lavere PageRank, manglende evne til at videresende linkpopularitet, eller lavere placering i søgeresultaterne).
Derimod lader det også til at der er enighed om, at køberne ikke risikerer en sådan straf, men at de blot risikerer at Google undlader at tillægge de købte links nogen værdi. Argumentet for dette er, at hvis køberne blev straffet yderligere, så kunne man blot købe links til sine konkurrenter, som vi ville blive straffet.
Jeg kan sagtens følge dette argument, men tror dog ikke, at man kan stille det helt så enkelt op. Under Googles webmasterværktøjer, kan man "rapportere om betalte links". Hvis tilstrækkeligt mange rapporterer at et givet site har anmodet om at købe links hos dem, eller tydeligvis køber links andre steder, så kunne man vel forestille sig, at Google ville undersøge dette nærmere.
Uanset om denne teori holder vand, lyder anbefalingen fra Link Finder, at man undlader at købe sig til links.

  Mere info:

  Google og WHOIS-oplysninger

Copyright ©2005 Link-Finder.dk